PRAKTIJKVOERING.

Voordat er een CAM (Complementary and Alternative Medicine) advies kan worden gegeven vindt er eerst een uitgebreid regulier medisch onderzoek plaats: 

- Intake gesprek
- Uitgebreide anamnese
- Bespreking van de door patiënt thuis ingevulde vragenlijst.
- Uitgebreid lichamelijk onderzoek.
- Aanvullende onderzoeken in de praktijk zoals: bloeddruk, Hb, Ecg, SaO2, e.d.
- Opvragen van uitslagen van reeds eerder uitgevoerde reguliere onderzoeken zoals: X-foto's, lab, scans, functie onderzoeken enzf. 
- Aanvraag aanvullende reguliere onderzoeken.
- Contact met huisarts, specialist of paramedici.
- Evaluatie van alle binnengekomen uitslagen.
- Stellen van de diagnose.
- Overleg en opstellen behandelplan, kan regulier en/of CAM therapie zijn.
- Uitvoeren en begeleiden behandelplan.  

 

Voor kinderen van 16 jaar en jonger is toestemming van een van de ouders noodzakelijk. 

 

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE PATIËNTEN.   


In juni 2008 is de Wet-BSN-in-de-zorg aangenomen en in werking getreden. Alle zorgverleners in Nederland – dus wij ook – zullen vanaf 1 juni 2009 verplicht zijn om bij elke patiënt het BSN (Burger Service Nummer, het oude SOFI - nummer) te hanteren. Dit houdt ook in dat in principe iedere patiënt zich dient te legitimeren. Zowel op een geldig legitimatiebewijs, alsmede op de zorgpas staat het BSN vermeld. De wetgever eist van ons, dat wij al onze patiënten houden aan deze legitimatieplicht. Dit in weerwil van het feit dat wij met onze patiënten een vertrouwensrelatie hebben. Omdat hiertegen nu niets meer te doen valt (de wet is immers al in juni 2008 aangenomen en van kracht), zullen we aan de gestelde eisen moeten voldoen. Laat uw legitimatie met uw BSN – nummer zien aan de secretaresse.

AVIG artsen die registerlid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht. De KNMG-gedragsregels voor artsen zijn onderdeel van het AVIG-kwaliteitsregelement.
Bij klachten kunt u contact opnemen met het secretariaat van dde beroepsvereniging AVIG  www.AVIG.nl  tel: 06-148 051 17 

Disclaimer