KURKUMA ZINVOL NA GALBLAASRESECTIE.

Kurkuma vermindert postoperatieve pijn en vermoeidheid na een galblaasverwijdering.Voor de studie werden 50 patiënten geselecteerd in de periode van juni tot september 2009. De patiënten kregen via een kijkoperatie de galblaas verwijderd en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Na ontslag kregen de patiënten het supplement met 500 mg kurkuma of de placebo dat ze iedere 6 uur moesten innemen. Tevens kregen ze een recept voor pijnmedicatie. De patiënten hielden een dagboek bij waarin ze de klachten/symptomen noteerden.Op de derde dag na ontslag was geen verschil waarneembaar in symptomen tussen beide groepen. Na 1 en 2 weken nam de score voor pijn en vermoeidheid significant af in de suppletiegroep ten opzichte van de placebogroep. In de derde week was de vermoeidheid in de suppletiegroep eveneens significant lager in vergelijking met de placebogroep. Het gebruik van pijnstillers was in de suppletiegroep significant lager en alle patiënten waren in de derde week pijnvrij.Geconcludeerd kan worden dat suppletie met kurkuma postoperatieve pijn en vermoeidheid kan verminderen na een galblaasresectie.
Bron: Agarwal KA, Tripathi CD, [..], Saluja S. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized placebo-controlled study. Surg Endosc 2011; 25(12):3805-10

Terug

Disclaimer